about_us

Skupina Boporea

Naše produkty se prodávají do celého světa.

  • ditu_01

Nové produkty

O nás

Skupina Boporea trvá na podnikatelském duchu „poctivosti, oddanosti, inovaci a pragmatismu“ a zdravé mentalitě, aby vytvořila systém oběhového hospodářství a dosáhla špičkových produktů v oboru.Společnost se specializuje na výrobu recyklovaných polyesterových vláken a vyvinula spřádací vlákna speciálně pro kroužkové předení, předení s prouděním vzduchu a vířivé předení.

Nejlepší tisk